dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an on thi tn lsvn mien phi,tai lieu on thi tn lsvn mien phi,bai giang on thi tn lsvn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/28/2010 8:54:33 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
(((


Trình bày chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và tác động của chúng đến tình hình kinh tế và giai cấp ở Việt Nam.
1.Chính sách khai thác kinh tế:
.a. Nguyên nhân:
- Sau CTTG 1,tuy là nước thắng trận nhưng Pháp bị thiệt hại nặng nề,nền kinh tế gặp nhiều khó khăn ,trở thành con nợ của Mĩ,suy giảm vị thế trong hệ thống TBCN Pháp ráo riết đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh và củng cố địa vị.
b. Chính sách khai thác:
- Pháp tăng cường đầu tư vốn vào Đ.D,từ 1924-1929 tổng số vốn đầu tư tăng 6 lần so với 20 năm trước CT:
+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất ,lập đồn điền trồng lúa và cao su.
+ Công nghiệp: Đẩy mạnh khai thác mỏ(than)mở xí nghiệp CN chế biến(diêm ,gỗ,điện ,nước…)vừa đầu tư vốn ít ,quay vòng nhanh,k ảnh hưởng đến CN chính quốc ,vừa tận dụng nguồn nhân công LĐ rẻ mạt…
+ Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường,độc quyền xuất nhập khẩu ,đánh thuế cao các mặt hàng nước ngoài.
+ Giao Thông vận tải: Xây dựng tuyến đường sắt ,đường bộ ,đường thuỷ…phục vụ chương trình khai thác.
+ Tài chính: -Nắm quyền chỉ huy tài chính ở Đ.D bằng cách lập Ngân hàng Đ.D.
-Vơ vét bóc lột ND ta bằng thuế(thuế ruộng đất ,thuế thân ,…)
-Hạn chế các ngành CN nặng khiến nền Ktế Đ.D hoàn toàn phụ thuộc Pháp.
Việc khai thác thuộc địa đã đem lại cho TD P những món lợi kếch sù trong khi ND ta bị bóc lột hết sức nặng nề.
2. Chính sách chính trị ,văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp :
a. Chính trị : Pháp tăng cường chính sách cai trị và khai thác thuộc địa. Bộ máy đàn áp, cảnh sát, mật thám, nhà tù hoạt động ráo riết. Ngoài ra còn cải cách chính trị - hành chính: đưa thêm người Việt vào làm các công sở .
b. Văn hoá giáo dục :
Hệ thống giáo dục Pháp - Việt được mở rộng. Cơ sở xuất bản, in ấn ngày càng nhiều, ưu tiên xuất bản các sách báo cổ vũ chủ trương “Pháp - Việt đề huề”.
Các trào lưu tư tưởng, khoa học - kĩ thuật, văn hoá, nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam, tạo ra sự chuyển mới về nội dung, phương pháp tư duy sáng tác. Các yếu tố văn hoá truyền thống, văn hoá mới tiến bộ và ngoại lai nô dịch cùng tồn tại, đan xen, đấu tranh với nhau.
3. Kết quả :
- Về kinh tế : Thực dân Pháp đã du nhập vào Việt Nam thông qua quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xen kẽ với quan hệ sản xuất phong kiến. Kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng vẫn bị kìm hảm và lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
- Về xã hội : Có sự phân hoá sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ (địa chủ, phong kiến, nông dân) xuất hiện những tầng lớp, giai cấp mới (tư sản, tiểu tư sản, công nhân) với những lợi ích khác nhau…Cho biết thái độ và khả năng CM của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

1. Giai cấp Địa chủ : Đại địa chủ: Tay sai của TDP, câu kết chặt chẽ voi TDP,là
đối tượng của TDP
Địa chủ vừa và nhỏ: Có tinh thần yêu nước, có tham gia cách
mạng khi có điều kiện.
2. Giai cấp Tư sản : Tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn liềnvới đế quốc Pháp, câu
kết với Pháp l�