dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an on thi 12 LSTG mien phi,tai lieu on thi 12 LSTG mien phi,bai giang on thi 12 LSTG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2010 7:27:50 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
giáo án ôn thi học sinh giỏi mụn lịch sử 12
Trước hết là phần Lịch sử thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1991) gồm có 5 bài như sau: 1. Liên Xô và các nước Đông Âu 2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Á - Phi - Mỹ latinh 3. Mỹ - Nhật - Các nước Tây Âu 4. Quan hệ quốc tế 5. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai * * * * * Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1- Liên Xô và các nước Đông Au xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70): 1.1- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70): a- Bối cảnh lịch sử: - Trong nước: Trong cuộc chiến tranh chống phát xít, nhân dân Liên Xô phải gánh chịu những hy sinh và tổn thất nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1.710 thành phố và hơn 70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá. - Thế giới: + Sau chiến tranh, các nước phương Tây do Mĩ cầm đầu, tiến hành bao vây kinh tế, chạy đua vũ trang, chuẩn bị một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN. + Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, Liên Xô phải giúp đỡ các nước XHCN, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. b- Những thành tựu chính: - Về kinh tế: + Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng: • Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh. • Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. + Thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội và đã thu nhiều thành tựu to lớn: • Năm 1972, sản lượng công nghiệp tăng 321 lần so với năm 1922. • Trong thập niên 50, 60 và nửa đầu 70, Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). • Giữa thập niên 70, Liên Xô chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới. + Liên Xô còn đi đầu trong một số ngành công nghiệp mới như: công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện nguyên tử … - Về khoa học kỹ thuật: + 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. + 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. + 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. - Về quân sự: + Đầu những năm 70, Liên Xô kí kết với Mĩ các hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng, chống tên lửa và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (gọi tắt là Hiệp ước ABM và Hiệp định SALT1, SALT2). + Liên Xô đã đạt được thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh lực lượng hạt nhân nói riêng với các nước phương Tây. c- Ý nghĩa: - Thể hiện tính ưu việt của CNXH trên nhiều lĩnh vực: xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố quốc phòng. - Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ và đồng minh của Mĩ. - Củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. 1.2- Các nước Đông Au xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70): a- Hoàn cảnh lịch sử: - Khó khăn: + Cơ sở vật chất kĩ thuật của các nước Đông Au còn rất lạc hậu. + Các nước đế quốc tiến hành bao vây kinh tế và can thiệp, phá hoại về chính trị + Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội ở trong nước vẫn tồn tại và ra sức chống phá. - Thuận lợi: + Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô. + Sự nỗ lực của nhân dân trong nước. b- Những thành tựu: - Bộ mặt đất nước của các nước Đông Au ngày càng thay đổi: + Ở Anbani: Trước 1945 là nước nghèo, chậm phát triển nhất châu Au, đến năm 1970, đã hoàn thành điện khí hóa cả nước, sản xuất nông nghiệp thỏa mãn nhu cầu lương thực của nhân dân. + Ở Ba Lan: Đầu những năm 70, sản xuất công nghiệp tăng 20 lần, sản xuất nông nghiệp tăng gấp đôi so với năm 1938. + Ở Bungari: Năm 1975, tổng sản phẩm công