dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Khóa học ở trường THPT Mường Chiềng từ năm học 2001-2004

Tổng số lớp là 29 em, Trong đó có 5 em học đại học và 10 em học cao đẳng và đa số các em đều học hết trung cấp  là ở trên địa bàn 7 xã vùng cao của huyện Đà Bắc.

*Còn một số em đang làm giáo viên ở trường và các trường lân cận, và rất nhiều em thành đạt trong lĩnh vực khác.

Là một lực lượng cán bộ nòng cốt của các xã vùng cao và đó cũng là một khích lệ của thầy và trò trong nhà trường vươn lên trong những năm tới

 

Đến thăm trường cũ các em còn tặng quà nhà trường

    dsc05175_500

 Một số hình ảnh khác về lớp

dsc05176_500

 dsc05178_500

 dsc05177_500

 dsc05181_500

 dsc05189_500

Chụp ảnh lưu niệm với cô Hà Thị Hòa Hiệu Trưởng

dsc05183_500

 dsc05184_500

 Trên đây là một số hình ảnh và là một niềm khích lệ của đội ngũ các thầy trong nhà trường

huy vọng rằng tất cả các em ở các khóa học sẽ thành đạt nhiều hơn nứa.