dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án lớp ghép mien phi,tai lieu Giáo án lớp ghép mien phi,bai giang Giáo án lớp ghép mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/29/2010 5:30:29 PM
Filesize: 0.87 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
- Củng cố cho HS các bảng nhân đã học qua thực hành tính và giải toán.
Nhóm 5:
- HS hiểu thế nào là một câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả.
- Biết điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí của các vế câu để tạo những câu ghép có quan hệ nguyên nhân- kết quả.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
NTĐ 2
NTĐ 5

GV nêu mục tiêu bài học, hướng dẫn làm bài tập
HS đọc bài tập 3 tiết trước

HS làm bài tập 1: Tính nhẩm
2 x 4 = 3 x 6 = 4 x 7 =
5 x 6 = 5 x 9 = 3 x 8 =

Gv nhận xét, hướng dẫn làm bài
* Phần nhận xét
HS làm bài tập 1 theo hướng dẫn
- Đọc bài, nhận xét so sánh
C1: 2 vế câu ghép được nối với nhau bằng cặp QHT vì … nên, thể hiện quan hệ nguyên nhân- kết quả. Vế 1 chỉ nguyên nhân, vế 2 chỉ kết quả.
C2: 2 vế câu được nối với nhau chỉ bằng một QHT vì, thể hiện quan hệ nguyên nhân- kết quả. Vế 1 chỉ kết quả, vế 2 chỉ nguyên nhân.
GV nhận xét, kết luận

GV nhận xét đánh giá
HS làm bài tập 2 vào nháp, đọc
- Các QHT: vì, bởi, nhờ, nên, …
- Các cặp QHT: vì … nên, nhờ … mà, …

HS làm bài tập 2: Tính:
5 x 5 + 7 4 x 9 – 14
GV nhận xét đánh giá, rút ra ghi nhớ
*Luyện tập

GV nhận xét đánh giá
2,3 HS đọc ghi nhớ, làm bài tập 1 vào phiếu bài tập cá nhân
Vì nhà nghèo quá, (Vế nguyên nhân)
chú phải bỏ học. (Vế kết quả)

HS làm bài tập 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau
Tóm tắt
1 người: 3 cái bánh
10 người : … cái bánh?
GV nhận xét sửa sai

HS làm bài tập 2 vào nháp, đọc
- Bởi chưng bác mẹ …
Tôi phải băm bèo, thái khoai vì gia đình tôi nghèo.
GV nhận xét tuyên dương

GV nhận xét chữa bài
HS làm bài tập 3 miệng
a. Nhờ thời tiết thuận nên lúa tốt.
b. Tại thời tiết không thuận nên lúa xấu.

HS làm bài tập 4: Số?
5 x … = 40 … x 4 = 12
GV nhận xét đánh giá
HS làm bài tập 4 vào phiếu bài tập theo cặp
a. Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bị điểm kém.

GV nhận xét chữa bài

GV nhận xét đánh giá
Hs nhắc lại nội dung bài

Dặn dò chung:

Tiết 5: Thể dục
ĐI theo vạch thẳng, hai tay chống hông (dang ngang). Trò chơI nhảy ô
I. mục tiêu:
- HS đi theo vạch thẳng, hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Ôn trò chơi “Nhảy ô”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được trò chơi.
II. Địa điểm phương tiện:
- Sân bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ.
- Chuẩn bị 1 còi và kẻ ô chơi trò chơi, 1 đường kẻ thẳng.
III. Nội dung và phương pháp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức

A. Phần mở đầu
1. Nhận lớp
- Tập