dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài 11 Chính sách dân số và giải quyêt việc làm mien phi,tai lieu Bài 11 Chính sách dân số và giải quyêt việc làm mien phi,bai giang Bài 11 Chính sách dân số và giải quyêt việc làm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/10/2009 8:25:33 PM
Filesize: 1.54 M
Download count: 380
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đến dự giờTiết 24 - Bài 11

Chính sách dân số và giải quyết việc làm
1. Chính sách dân số
Các em hãy quan sát 3 sơ đồ sau:
- Mật độ DS thế giới: 55ng/km2
- Hà Nội: 3568 ng/km2
- Trung Quốc: 136ng/km2
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
a. Tình hình dân số
Quy mô dân số lớn.
Mật độ dân số cao.
Phân bố chưa hợp lý.

Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
b. Hậu quả
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Dân số tăng nhanh

Kinh tế văn hoá kém phát triển

Năng suất lao động thấp sức ép về LTTP

Thừa lao động, thiếu việc làm, thu nhập thấp

Mức sống thấp

Sức ép y tế, giáo dục

Môi trường ô nhiễm

Sức ép nhà ở

Tệ nạn xã hội, ATGT, vi phạm pháp luật
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
* Mục tiêu
- Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
- Sớm ổn định : + Quy mô dân số
+ Cơ cấu dân số
+ Sự phân bố dân cư
- Nâng cao chất lượng dân số
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
c. Mục tiêu và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số
Trích điều 3 pháp lệnh dân số:
“ Kế hoạch hoá gia đình là nỗ lực của Nhà nước, XH để mỗi cá nhân cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhăm bảo vệ sức khoẻ, nuôi dạy con có trách nhiệm,phù hợp với chuẩn mực XH và điều kiện sống của gia đình” .

Mục tiêu: “Tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số, sớm ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý(khoảng 88-89 triệu người vào năm 2010); giải quyết đồng bộ, từng bước, có trọng điểmchất lượng dân số, cơ cấu dân số và phân bố dân cư…”

(Trích VKĐHĐB toàn quốc lần thứ IX NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001; tr210)
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
* Phương hướng
- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý, tổ chức bộ máy làm công tác dân số từ Trung Ương đến địa phương.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền, giáo dục dân số
- Nâng cao hiểu biết của người dân
- Nhà nước đầu tư đúng mức cho công tác dân số và KHH gia đình
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
2. Chính sách giải quyết việc làm
a. Tình hình việc làm ở nước ta
Vấn đề mà người lao động quan tâm
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Sơ đồ 4
Mỗi năm có 1,3 triệu thanh niên cần việc làm.
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Có thể thấy tình trạng thiếu việc làm diễn ra ởcar nông thôn lẫn thành thị. Nó gắn liền với thất nghiệp.
Thực tế sinh viên ra trường thì 37% có việc làm.
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Chất lượng nguồn nhân lực
Công nhân chưa tốt nghiệp cấp 1: 3.3%
Công nhân chưa tốt nghiệp cấp 2: 14.7%
Công nhân chưa tốt nghiệp cấp 3: 82.44%
Trình độ học vấn (năm 2005):
Số công nhân chưa qua đào tạo: 75.1%
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm
Văn bản: “Phát triển thị trường sức lao động trong mọi lĩnh vực kinh tế tạo sự gắn kết cung cầu lao động; Phát huy tính tích cực của người LĐ trong học tập nghề, tự tạo việc làm. Có chính sách ưu đãi các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động nhất là ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là LĐ đã qua đào tạo nghề, LĐ nông nghiệp”.

(Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, 2006, tr 81,82)
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Câu hỏi thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Nhận xét về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?(sau khi xem sơ đồ biểu bảng ).
Nhóm 2: Mục tiêu và phương hướng của nhà nước để giải quyết việc làm?(sau khi đọc SGK và văn bản trên ).
Nhóm 3: Trong thực tế nhà nước đã có những biện pháp hỗ trợ như thế nào để giải quyết việc làm?
Tỉ lệ thất nghiệp tăng
Chất lượng nguồn nhân lực giảm
Dân số trong độ tuổi lao động tăng
Vốn ít
Khoa học kỹ thuật lạc hậu
Vấn đề giải
quyết việc làm
gặp rất nhiều
khó khăn
a.Tình hình việc làm hiện nay
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
b. Mục tiêu và phương hướng
Mục tiêu
Tập trung giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Giảm tỉ lệ thất nghiệp
Tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề
- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
- Khuyến khích làm giàu hợp pháp
- Dẩy mạnh xuất khẩu lao động
- S? dụng hiệu quả nguồn vốn trong chương trình quốc gia về giải quyết việc làm.
* phương hướng
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
* Một số biện pháp hỗ trợ của nhà nước: Thành thị, nông thôn…
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
* Một số biện pháp hỗ trợ của nhà nước: Thành thị, nông thôn…
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Khôi phục ngành nghề truyền thống
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Thực hiện tôn vinh trao thưởng cho những người thành đạt
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Chấp hành chính sách dân số và pháp luật về dân số
- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động
- Tuyên truyền vân động.
- Có ý chí vươn lên nắm bắt KHKT, định hướng nghề nghiệp bản thân.
Tiết 24-Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em!